Úvodní stánka
 
 
GEOPLAN DAČICE s.r.o.
Vokáčovo nám. 156, 380 01 Dačice I
Tel.: 384 420 152
E-mail: malinek@geoplan-dacice.cz
Web site: www.geoplan-dacice.cz
MĚŘICKÉ A GEODETICKÉ PRÁCE

O firmě

Nabídka prací

Ceník

Objednávka

Seznam k.ú.

Reference

Z oboru

www Odkazy


registrace firmy:
Obchodní rejstřík
Registr ŽP
Plátce DPH
 

Ceník prací

   platný na rok 2012
 

Katastr nemovitostí  


  VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU PRO VYZNAČENÍ BUDOVY :
  - budova, přístavba * 3300 - 4300,- Kč  
  - chata v extravilánu * 4000 - 4800,- Kč  
  - liniové stavby * 3600 - 4400,- Kč  
 
  VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU NA ROZDĚLENÍ POZEMKU 

* 3400 - 4600,- Kč  

 
  VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU NA ROZDĚLENÍ POZEMKU S VYTYČENÍM NEZNATELNÉ HRANICE 

* 4800 - 6800,- Kč  

  tj. včetně pozvání vlastníků sousedních pozemků a jejich seznámení s vytyčenou hranicí
 
  VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE PARCEL V KN 

* 3600 - 5500,- Kč  

 
  VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE PARCEL VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI S VYHOTOVENÍM GP 

* 7200 - 8200,- Kč  

  tj. pozemkový katastr, návrh přídělu, scelení s následným vyhotovením geometrického plánu
  včetně pozvání vlastníků sousedních pozemků a jejich seznámení s vytyčenou hranicí
 
  VYZNAČENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

* 2500 - 3800,- Kč  

 
  STABILIZACE PLASTOVÝM MEZNÍKEM (podle § 84 vyhlášky 190/96) 1 ks

  150,- Kč  

 
  SPRÁVNÍ POPLATEK (kolek)

  100,- Kč  

 
  * Uvedená cena platí pro 1 měrnou jednotku tj. 100m nového určení (oddělení, vytyčení) hranic.
  * U objednávek nad 3 mj je možno poskytnout slevu až 20% u dalších MJ.
  * U objednávek nad 5 mj je možno poskytnout slevu až 50% u dalších MJ.
 

Inženýrská geodézie  


  VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ
  - prostorová poloha bodu 1 bod 500 - 800,- Kč  
  - podrobné vytyčení 1 bod 300 - 500,- Kč  
  - staveniště 1 bod 200 - 400,- Kč  
 
  ZŘÍZENÍ BODU VYTYČOVACÍ SÍTĚ 1 bod 2000,- Kč  
 
  DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
  Měrná jednotka pro stanovení ceny je 100m zaměřované trasy.
  ExtravilánIntravilán  
  - zaměření situace vedení a vyhotovení DSP 1600 - 2000,-Kč2100 - 2500,- Kč  
  - zaměření situace (podklad pro projekt) 1300 - 1700,-Kč1800 - 2500,- Kč  
  - zaměření vedení a vyhotovení DSP 600 - 1000,-Kč1100 - 2000,- Kč  
 

Další služby  


  KOPIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ A415,- Kč  
 
  PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI KATASTRU NEMOVITOSTÍ hod. 400,- Kč  
 
  Pokud není uvedeno jinak jsou ceny uvedené v ceníku bez DPH, která je k cenám výkonů při vystavení daňového dokladu přidávána ve výši 19 %.


 O firmě w  Nabídka prací w  Ceník w  Objednávka w  Seznam k.ú. w  Reference w  Z oboru w  www Odkazy
  Copyright © 2001-12 GEOPLAN DAČICE s.r.o.    Design © 2001 Mátl J. Všechna práva vyhrazena.