Úvodní stánka
 
 
GEOPLAN DAČICE s.r.o.
Vokáčovo nám. 156, 380 01 Dačice I
Tel.: 384 420 152
E-mail: malinek@geoplan-dacice.cz
Web site: www.geoplan-dacice.cz

MĚŘICKÉ A GEODETICKÉ PRÁCE

O firmě

Nabídka prací

Ceník

Objednávka

Seznam k.ú.

Reference

Z oboru

www Odkazy


registrace firmy:
Obchodní rejstřík
Registr ŽP
Plátce DPH
 

Nabídka prací

 

Katastr nemovitostí  


 • Geometrické plány
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Tvorba a doplnění PBPP
 • Tvorba DKM přepracováním nebo novým mapováním

Inženýrská geodézie  


 • Výkon činnosti odpovědného geodeta
 • Vytyčování staveb
 • Sledování vodorovných a svislých posunů
 • Sledování kubatur
 • Přesná nivelace
 • Stavební zaměření budov

Mapové podklady  


 • Zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí
 • Doplnění polohopisu uličních front o průběh inženýrských sítí ve spolupráci s jednotlivými správci vedení
 • Mapové podklady pro projektování stavebních objektů
 • Mapové podklady pro výstavbu silnic včetně zajišťování
 • Mapové podklady průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování
 • Mapové podklady pro rekonstrukcí a výstavbu nových inženýrských sítí
 • Základní mapy závodů
 • Zhotovení plánů měst a obcí
 • Zaměřování podélných a příčných profilů 

Zaměření staveb  


 • Objektů
 • Plynovodů
 • Vodovodů a kanalizací
 • Kabelů O firmě w  Nabídka prací w  Ceník w  Objednávka w  Seznam k.ú. w  Reference w  Z oboru w  www Odkazy
  Copyright © 2001-12 GEOPLAN DAČICE s.r.o.    Design © 2001 Mátl J. Všechna práva vyhrazena.